Vointa & Caracter.

 Menirea sistemului personalitate este realizarea unei adaptări optime la mediu, obţinerea unei echilibrări favorabile existenţei sale biologice şi sociale. Personalitatea, ca sistem dinamic deschis dialogului cu lumea, implica ideea de autodeterminare, autoconducere, autodefinire a drumului în viaţă.

Personalitatea este un complex de structuri cognitive, afectiv-motivaţionale şi volitive, nu pur şi simplu alăturate, ci inter conexate, legate între ele prin nenumărate relaţii biunivoce.

                      Caracterul este considerat ca o totalitate de trăsături esenţiale şi stabile, deviate din orientarea şi voinţa omului. Din punct de vedere genetic, caracterul se explică prin interiorizarea relaţiilor externe, ca urmare a integrării treptate într-un sistem de relaţii sociale. Plecând de la sensul etimologic al cuvântului caracter, care în limba elenă însemnă pecete, tipar, vom înţelege însuşirile de voinţă ale caracterului ca particularităţi psihice, specifice fiecărui om şi care se exprima în conduita sa voluntară. Aceste însuşiri au o semnificaţie morală, evidenţiază esenţa socială a omului, raporturile sale cu ceilalţi membri ai societăţii.

Nu orice manifestare sporadică, întâmplătoare poate fi numită însuşire de voinţă a caracterului. Pentru a putea fi interpretată astfel, ea trebuie să fie o însuşire stabilă, să se manifeste ori de câte ori împrejurările respective o solicită. De asemenea, nu orice eforturi neînsemnate, orice tendinţe palide de învingere a obstacolelor pot căpăta atributul de însuşire voluntară de caracter. Numai dacă se exprimă cu pregnanţă, dacă devin dominante în comportament, aceste manifestări pot fi considerate ca atare.

Viaţa şi împrejurările impun luarea unor hotărâri neîntârziate care să fie în acelaşi timp bine gândite şi stabile. Despre omul deprins să procedeze astfel, se spune că are spirit de hotărâre. El nu ezită, nu oscilează fără rost între mai multe căi, nu acţionează pripit, înainte de a se fi gândit suficient, nici nu amâna trecerea la îndeplinirea hotărârii luate. Strâns legată de spiritul de hotărâre este iniţiativa, capacitatea de a începe o acţiune nouă şi de a o realiza. Ea presupune gândire suficientă, proiectarea rezultatelor la care urmăreşti să ajungi, cunoaşterea posibilităţilor de care dispui, pentru că numai astfel iniţiativa poate deveni realitate.

Capacitatea de a duce actul de voinţă până la realizare, de a înfrunta orice piedici şi greutăţi ivite în calea scopului propus, se numeşte perseverenţă. Calitatea de a fi stăruitor, consecvent în acţiuni este susţinută de claritatea şi forţa scopului propus, de impulsionarea afectiv-motivaţională. Într-adevăr, interesul pentru acţiunea desfăşurată, satisfacţia trăită în aşteptarea victoriei, speranţa înfăptuirii sunt însemnaţi factori dinamizatori. “Dacă nu reuşiţi de la început în stradaniile voastre, dublaţi stăruinţa şi nădăjduiţi”, afirma istoricul Plutarh. Uneori, perseverenţa poate acţiona în situaţii limită. Este cunoscută fapta eroului antic care a străbătut distanţa de 42 km intre satul Maraton şi Atena pentru a anunţa victoria asupra perşilor, după care a căzut mort.

La antipodul perseverenţei stă cedarea cu uşurinţă în faţa dificultăţilor, delăsarea. Unii oameni renunţă la lupta de la primul impediment. Alţii, deşi au la început tăria să înainteze, nu rezistă greutăţilor până la capăt şi cedează pe parcurs. Alţii, cedează aproape de momentul când să atingă piscul.

Independentă, ca trăsătură de voinţă, exprimă capacitatea omului de a se conduce potrivit cu prevederile proprii, în funcţie de convingerile şi aprecierile sale. Omul independent nu întoarce spatele părerilor sau sfaturilor celorlalţi, ci le primeşte, dar numai după ce le-a judecat critic şi le-a găsit bune.

Reversul spiritului independent, este sugestibilitatea, acea însuşire negativă, care îl caracterizează pe omul de acord cu toţi şi toate, care nu are o opinie proprie; el se lasă condus de părerile celorlalţi.

Un alt aspect negativ al independenţei este respingerea negândită a oricărei sugestii, oricărei păreri, tendinţa de a contrazice fără temei, de a se opune de dragul opoziţiei, ceea ce numim de obicei negativism.

Stăpânirea de sine este capacitatea de a-şi controla faptele, acţiunile, vorbele, de a-şi înfrunta pornirile dăunătoare, instinctele, dorinţele. Omul cu stăpânire de sine îşi domina sentimentele, îşi păstrează sângele rece în orice situaţii, suporta neplăcerile sau nemulţumirile mai mici, sau mai mari.

Lipsa de stăpânire de sine se exprima de obicei prin termeni ca impulsivitatea, irascibilitatea, agresivitatea.

Curajul este trăsătura de caracter a omului, care merge neşovăitor către atingerea scopului propus, înfruntând primejdiile, biruindu-şi frica. Curajul întruneşte în el hotărârea, perseverenta, stăpânirea de sine, încrederea în forţele proprii. Adevăratul curaj nu se confunda cu orice acţiune îndrăzneaţă.

Curajoşi sunt cei care au înfruntat necunoscutele ştiinţei, ale tehnicii, care au acoperit petele albe ale cosmosului, cei care se avânta în lupta pentru libertate

Curajoşi sunt ostaşii care înfruntă primejdiile, îşi dăruie la nevoie viaţa pentru apărarea patriei.

La polul opus curajului sta frica, laşitatea. Laşitatea este frica mascata, care acţionează subversiv, fiind asociata cu minciuna, făţărnicia, linguşirea, fuga de răspundere. Atitudinea fata de societate, fata de propria persoana: colaborarea şi ajutorul reciproc, cinstea, sinceritatea, echitatea, buna-cuviinţă, modestia, sunt supuse controlului conştient voluntar, orientării superioare caracteriale.

După cum egoismul, necinstea, îngâmfarea, sunt semnul slăbiciunii voinţei.

“Vointa reprezinta intreaga viata. Daca ai vrea sa fii ferict, ai fi. Vointa muta muntii din loc. Vointa este credinta umana.”

“Hotărârea, dreptatea, exemplul şi sinceritatea alcătuiesc ceea ce noi numim caracter. El este temelia demnităţii personale.”

“Caracterul nu este îmbrăcămintea făcută la croitor pe măsurile noastre; e haina din dulapul sufletului care s-a croit singură.”

“Caracterul este ceea ce îţi rămâne atunci când ai pierdut tot ce poţi pierde.”

About istanescu

"Eu sunt omul care demonstrez, nu conving".
This entry was posted in Psychology.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply